Gwenithfaen du

 • Carreg feithrin llechi wedi'i stacio â silff naturiol ar gyfer cladin waliau allanol

  Carreg feithrin llechi wedi'i stacio â silff naturiol ar gyfer cladin waliau allanol

  Daw'r garreg lechi diwylliant llechi mewn ystod eang o liwiau a mathau, ac mae'n goeth ac yn ysgafn o ran gwead.Mae rhai cerrig diwylliannol yn darlunio emosiynau sylfaenol, syml, tra bod eraill yn gryf a heb eu rheoli, tra bod eraill yn dal yn goeth a chaboledig.Oherwydd bod carreg ddiwylliant yn galed iawn a bod ganddi eiddo sy'n gwrthsefyll y wasg, yn gwrthsefyll traul, yn gwrthsefyll cyrydiad, ac nad yw'n ymbelydrol, mae'n ddeunydd adeiladu priodol ac ecogyfeillgar ar gyfer addurno.Ar hyn o bryd, mae carreg diwylliant yn cael ei ddefnyddio'n helaeth gan wal gefndir, toi, lloriau, cladin, siliau, palmant, slabiau, wedi'u torri i Maint mewn filas, adeiladau cyhoeddus, pensaernïaeth cwrt, pensaernïaeth gardd, filas mynydd gwyliau twristiaeth enfawr, gwestai a strwythurau eraill.Ar y naill law, mae'r garreg diwylliant yn cynrychioli teimladau naturiol, cyntefig, dirgel a rhamantus, sy'n symbol o hanfod ac angerdd natur;ar y llaw arall, gall hefyd gynrychioli teimladau cain, anrhydeddus, nodedig, a mireinio, gan symboleiddio arddulliau artistig pensaernïaeth y gorllewin.Os ydych chi'n defnyddio carreg ddiwylliannol ar gyfer addurno, fe sylwch fod y strwythur yn cydweddu â natur wrth gynnal ei rinweddau esthetig.Mae'r math hwn o emosiwn yn arbennig o gyffredin ymhlith pobl fodern sy'n cefnogi natur ac awydd i ddychwelyd ato.O ganlyniad, mae cerrig llechi diwylliannol wedi dod i'r amlwg fel seren gynyddol ymhlith deunyddiau adeiladu.
 • Uwchben y ddaear dec pwll siâp arc gwenithfaen du Shanxi yn amgylchynu teils ymdopi

  Uwchben y ddaear dec pwll siâp arc gwenithfaen du Shanxi yn amgylchynu teils ymdopi

  Mae gwenithfaen yn opsiwn poblogaidd ar gyfer pyllau gan ei fod yn un o'r cerrig naturiol anoddaf a gall wrthsefyll prawf amser.Mae gwenithfaen yn garreg amlbwrpas iawn y gellir ei defnyddio ar gyfer decin a phalmentydd mewn nifer o gyd-destunau.Gwenithfaen du Shanxi yw'r deunyddiau gorau ar gyfer eich amgylchoedd pwll a'ch deciau pwll mewn carreg naturiol.
 • Pris cyfanwerthu negro angola gwenithfaen du ar gyfer wal allanol

  Pris cyfanwerthu negro angola gwenithfaen du ar gyfer wal allanol

  Mae gwenithfaen du Angola yn graig ddu adark o slab lliw maint grawn canolig gyda gorffeniad caboledig, lledr neu hogi o Angola.
 • Gorffeniad lledr gwenithfaen du pur absoliwt ar gyfer lloriau a grisiau

  Gorffeniad lledr gwenithfaen du pur absoliwt ar gyfer lloriau a grisiau

  Mae'r garreg hon yn wenithfaen du pur Tsieineaidd, heb unrhyw wahaniaethau na diffygion gweladwy.Mae du absoliwt yn addas i'w ddefnyddio dan do ac yn yr awyr agored, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer counertops cegin, lloriau, grisiau, cladin wal, ystafell fyw a sinciau ac ati. Mae teils gwenithfaen lledr du absoliwt yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn mannau cyhoeddus.
 • Brasil lledred versace matrics gwenithfaen du ar gyfer waliau mewnol lloriau

  Brasil lledred versace matrics gwenithfaen du ar gyfer waliau mewnol lloriau

  Mae gwenithfaen du matrics yn fath o wenithfaen du a gloddiwyd ym Mrasil.Mae gan y gwenithfaen hwn gefndir llwyd tywyll deniadol gyda gwythiennau chwyrlïol du.
 • Hollti wyneb Tsieineaidd gwenithfaen du G684 ar gyfer tu allan wal tŷ

  Hollti wyneb Tsieineaidd gwenithfaen du G684 ar gyfer tu allan wal tŷ

  Mae G684 yn wenithfaen llwyd tywyll gydag ystod eang o gymwysiadau.Er mwyn bodloni ystod o ofynion, mae'r deunydd naturiol ar gael mewn amrywiaeth o orffeniadau arwyneb.